Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy ALFA obsługiwany przez firmę:
Firma ALFA Ryszard Naglik
Borek, ul. Kaliska 16
62-872 Godziesze Małe

Adres fizyczny sklepu:
Sklep ALFA
ul. 3 maja 8
62-800 Kalisz

Warunki dokonywania zakupów

   Sklep ALFA prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.alfa.kalisz.pl/

Oferta i realizacja zakupów

   W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura VAT).

   Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

   Wszystkie ceny podawane w sklepie ALFA są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

Reklamacje i gwarancje

   Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sklep ALFA nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

   Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pomocą formularza w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Koszt wysyłki do sklepu pokrywa kupujący, jeśli towar zostaje zwracany w wyniku pomyłki kupującego bądź innych przyczyn, które niepodważają stanu faktycznego zakupionego produktu. Sklep ALFA pokrywa koszty przesyłki w każdym innym przypadku, gdy towar był niezgodny z opisem bądź wadliwy.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów:

Marcin@Naglik.pl
(62) 766-59-20
518 416 317

Postanowienia końcowe

   Sklep ALFA zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

   Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@alfa.kalisz.pl

Umoliwiamy szybkie patnoci internetowe za pomoc serwisu Transferuj.pl, do wyboru jest a 40 banków i patnoci kartami VISA/MASTERCARDALFA © 2018